Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Стара Загора по 3 обособени позиции

Размер на шрифта: A A A

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Стара Загора по обособени позиции

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: Жилищна сграда гр. Стара Загора, ул. „Васил Левски" №12, община Стара Загора.
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: Жилищна сграда гр. Стара Загора, ул. „Генерал Столетов" №47, община Стара Загора.
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3: Жилищна сграда гр. Стара Загора, ул. „Георги Сава Раковски" №107, община Стара Загора."

 

Съобщение за отваряне на ценови оферти 141.98 KB 17/05/2016, 17:15

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ
Дата: 21/03/2016
Час: 15:00

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 21/03/2016
Час: 15:00

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 22/03/2016
Час: 11:00

Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация

 

Протоколи от заседания на комисията, назначена със заповед за разглеждане, оценка и класиране на офертите

Протокол № 1 328.87 KB 04/04/2016, 14:01

Протокол № 2 410.54 KB 16/06/2016, 14:26

Протокол № 3 153.89 KB 16/06/2016, 14:26

Протокол № 4 158.2 KB 16/06/2016, 14:26

 

РЕШЕНИЕ

Решение № 10-00-1218 620.65 KB 16/06/2016, 14:26

 

ДОГОВОРИ и Приложения към тях

Договор № 1659 - Обособена позиция № 1 909.99 KB 27/07/2017, 17:19

Приложение № 1 - техническо предложение 9.13 MB 27/10/2017, 16:08

Приложение № 1 - техническо предложение (линеен график) 834.19 KB 27/10/2017, 16:08

Приложение № 2 - ценово предложение 135.1 KB 27/10/2017, 16:08

 

Договор № 1751 - Обособена позиция № 2 921.16 KB 27/07/2017, 17:19

Приложение № 1 - техническо предложение 9.51 MB 27/10/2017, 16:12

Приложение № 1 - техническо предложение (линеен график) 1.16 MB 27/10/2017, 16:12

Приложение № 2 - ценово предложение 124.01 KB 27/10/2017, 16:12

 

Договор № 1661 - Обособена позиция № 3 880.92 KB 27/07/2017, 17:19

Приложение № 1 - техническо предложение 9.03 MB 27/10/2017, 16:14

Приложение № 2 - ценово предложение 137.24 KB 27/10/2017, 16:14

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали