Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Стара Загора по 8 обособени позиции

Размер на шрифта: A A A

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ 

 „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Стара Загора по 8 обособени позиции:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: „Многофамилна жилищна сграда гр. Стара Загора, ул. „Георги Сава Раковски“ №144, №144А, №146, №146А, №146Б;
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: „Жилищна сграда гр. Стара Загора, ул. „Генерал Столетов” №45, вх. „0“, „А“, „Б“;
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3: „Жилищна сграда гр. Стара Загора, ул. „Христо Ботев” №47, вх. „0“, „А“, „Б“;
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4: „Жилищна сграда гр. Стара Загора, ул. „Св. Отец Паисий” №35, вх. „0“, „А“;
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5: „Жилищна сграда гр. Стара Загора, ул. „Хаджи Димитър Асенов” №39;
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 6: „Многофамилна жилищна сграда гр. Стара Загора, бул. „Славянски“ №6;
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 7: „Многофамилна жилищна сграда гр. Стара Загора, ул. „Д-р Тодор Стоянович“ №2, вх. „0“, вх. „А“, вх. „Б“, вх. „В“, вх. „Г“, вх. „Д“;
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 8: „Многофамилна жилищна сграда гр. Стара Загора, ул. „Стамо Пулев“ №37, вх. „0“, вх. „А“, вх. „Б“, вх. „В“."

Съобщение за отваряне на ценови оферти 147.96 KB 30/06/2016, 16:14


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ
Дата: 17/05/2016
Час: 15:00

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 17/05/2016
Час: 15:00

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 18/05/2016
Час: 11:00
Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация

 

 

Протоколи от заседания на комисията, назначена със заповед за разглеждане, оценка и класиране на офертите

Протокол № 1 364.07 KB 21/06/2016, 14:50

Протокол № 2 659.67 KB 22/07/2016, 17:30

Протокол № 3 173.06 KB 22/07/2016, 17:30

Протокол № 4 227.66 KB 22/07/2016, 17:30

 

РЕШЕНИЕ

Решение № 10-00-1492 988.15 KB 22/07/2016, 17:30

 

ДОГОВОРИ

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1

Договор № 2107 949.63 KB 26/09/2016, 14:04

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2

Договор № 2112 955.29 KB 26/09/2016, 14:04

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3

Договор № 2034 979.95 KB 26/09/2016, 14:04

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5

Договор № 1976 937.59 KB 26/09/2016, 14:04

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 6

Договор № 2060 959.47 KB 26/09/2016, 14:04

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 7

Договор № 2031 952.67 KB 26/09/2016, 14:04

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 8

Договор № 1964 881.38 KB 26/09/2016, 14:04

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали