Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализация на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Стара Загора по 8 обособени позиции

Размер на шрифта: A A A

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ 

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Стара Загора по 8 обособени позиции:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: Жилищна сграда гр. Стара Загора, ул.“Христо Ботев“ №30, вх.“0“, „А“, „Б“
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: Жилищна сграда гр. Стара Загора, ул.“Гео Милев“ №1, вх.“0“, „А“, „Б“
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3: Жилищна сграда гр. Стара Загора, ул.“Стефан Стамболов“ №8, вх.“0“, „А“, „Б“
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4: Жилищна сграда гр. Стара Загора, ул.“Хрищян Войвода“ №13 ,вх.“0“, вх.„А“, вх.“Б“
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5: Жилищна сграда гр. Стара Загора, ул.“Христо Ботев“ №151 , вх.“0“, „А“, „Б“, В“, „Г“, „Д“
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 6:Многофамилна жилищна сграда гр. Стара Загора, ул.“Иван Вазов“ №15, вх.“0“, „А“, „Б“
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 7:Многофамилна жилищна сграда гр. Стара Загора, ул.“Стефан Караджа“ №26, вх.“0“, „А“, „Б“, „В“, „Г“, „Д“
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 8 : Многофамилна жилищна сграда гр. Стара Загора, ул. "Васил Левски" №10, ул."Майор Кавалджиев" №152, вх."0", "А"“.


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ
Дата: 25/05/2016
Час: 15:00

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 25/05/2016
Час: 15:00

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 26/05/2016
Час: 11:00
Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация

 

Протоколи от заседания на комисията, назначена със заповед за разглеждане, оценка и класиране на офертите

Протокол № 1 289.93 KB 08/07/2016, 15:44

Протокол № 2 516.35 KB 08/08/2016, 12:34

Протокол № 3 205.27 KB 08/08/2016, 12:34

 

РЕШЕНИЕ

Решение № 10-00-1636 706.6 KB 08/08/2016, 12:34

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали