Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализация на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Стара Загора по 3 обособени позиции

Размер на шрифта: A A A

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ 

 „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Стара Загора по 3 обособени позиции

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: Жилищна сграда гр. Стара Загора, бул.“Св. Патриарх Евтимий“ №48, вх.“0“, „А“, „Б“, "В"
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: Жилищна сграда гр. Стара Загора, ул.“Иван Асен II“ №5, вх.“0“, „А“
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3: Жилищна сграда гр. Стара Загора, ул.“Анастасия Тошева“ №2, вх.“0“, „А“, „Б“, "В""

Решение 134.79 KB 14/04/2016, 17:13

Обявление 246.4 KB 14/04/2016, 17:13

Документация за участие 892.04 KB 14/04/2016, 17:13

Техническа спецификация 1.75 MB 14/04/2016, 17:13

Образци на документи 1.56 MB 14/04/2016, 17:13

бул. "Св. Петриарх Евтимий" № 48 136.71 MB 14/04/2016, 17:13

ул. "Иван Асен II" № 5 66.17 MB 14/04/2016, 17:13

ул. "Анастасия Тошева" № 2 127.93 MB 14/04/2016, 17:13

Разяснения по процедурата  156.55 KB 20/05/2016, 17:25

Съобщение за отваряне на ценови оферти 137.93 KB 20/07/2016, 17:02

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ
Дата: 27/05/2016
Час: 15:00

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 27/05/2016
Час: 15:00

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 30/05/2016
Час: 11:00
Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация

 

Протоколи от заседания на комисията, назначена със заповед за разглеждане, оценка и класиране на офертите

Протокол № 1 230.3 KB 15/06/2016, 16:01

 

Договор - Обособена позиция № 1

Договор № 2195  18/09/2018 , 15:06

Приложение - ценово предложение  18/09/2018 , 15:06

Приложение - техническо предложение  18/09/2018 , 15:06

 

Договор - Обособена позиция № 2

Договор № 2032  18/09/2018 , 15:10

Приложение - ценово предложение  18/09/2018 , 15:10

Приложение - техническо предложение  18/09/2018 , 15:10

 

Договор - Обособена позиция № 3

Договор № 2033  18/09/2018 , 15:16

Приложение - ценово предложение  18/09/2018 , 15:16

Приложение - техническо предложение  18/09/2018 , 15:16

 

 

 

Файлове:

pril_cenovo_OP_2.pdf pril_cenovo_OP_2.pdf

pril_cenova_oferta_OP_1.pdf pril_cenova_oferta_OP_1.pdf

pril_cenovo_OP_3.pdf pril_cenovo_OP_3.pdf

dogovor_OP_1.pdf dogovor_OP_1.pdf

dogovor_OP_2.pdf dogovor_OP_2.pdf

dogovor_OP_3.pdf dogovor_OP_3.pdf

pril_tehn_OP_1.pdf pril_tehn_OP_1.pdf

pril_tehn_op_2.pdf pril_tehn_op_2.pdf

pril_tehn_op_3.pdf pril_tehn_op_3.pdf

Горещ телефон
за сигнали