Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализация на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Стара Загора по 3 обособени позиции

Размер на шрифта: A A A

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ 

 „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Стара Загора по 3 обособени позиции

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: Жилищна сграда гр. Стара Загора, бул.“Св. Патриарх Евтимий“ №48, вх.“0“, „А“, „Б“, "В"
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: Жилищна сграда гр. Стара Загора, ул.“Иван Асен II“ №5, вх.“0“, „А“
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3: Жилищна сграда гр. Стара Загора, ул.“Анастасия Тошева“ №2, вх.“0“, „А“, „Б“, "В""

Решение 134.79 KB 14/04/2016, 17:13

Обявление 246.4 KB 14/04/2016, 17:13

Документация за участие 892.04 KB 14/04/2016, 17:13

Техническа спецификация 1.75 MB 14/04/2016, 17:13

Образци на документи 1.56 MB 14/04/2016, 17:13

бул. "Св. Петриарх Евтимий" № 48 136.71 MB 14/04/2016, 17:13

ул. "Иван Асен II" № 5 66.17 MB 14/04/2016, 17:13

ул. "Анастасия Тошева" № 2 127.93 MB 14/04/2016, 17:13

Разяснения по процедурата  156.55 KB 20/05/2016, 17:25

Съобщение за отваряне на ценови оферти 137.93 KB 20/07/2016, 17:02

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ
Дата: 27/05/2016
Час: 15:00

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 27/05/2016
Час: 15:00

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 30/05/2016
Час: 11:00
Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация

 

Протоколи от заседания на комисията, назначена със заповед за разглеждане, оценка и класиране на офертите

Протокол № 1 230.3 KB 15/06/2016, 16:01

 

Договор - Обособена позиция № 1

Договор № 2195  18/09/2018 , 15:06

Приложение - ценово предложение  18/09/2018 , 15:06

Приложение - техническо предложение  18/09/2018 , 15:06

 

Договор - Обособена позиция № 2

Договор № 2032  18/09/2018 , 15:10

Приложение - ценово предложение  18/09/2018 , 15:10

Приложение - техническо предложение  18/09/2018 , 15:10

 

Договор - Обособена позиция № 3

Договор № 2033  18/09/2018 , 15:16

Приложение - ценово предложение  18/09/2018 , 15:16

Приложение - техническо предложение  18/09/2018 , 15:16

 

 

 

Файлове:

pril_cenovo_OP_2.pdf
pril_cenova_oferta_OP_1.pdf
pril_cenovo_OP_3.pdf
dogovor_OP_1.pdf
dogovor_OP_2.pdf
dogovor_OP_3.pdf
pril_tehn_OP_1.pdf
pril_tehn_op_2.pdf
pril_tehn_op_3.pdf
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали