Изготвяне на техническо обследване, технически паспорт и обследване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда, с. Богомилово във връзка с изпълнение на НПЕЕМЖС

Размер на шрифта: A A A

 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ
"Изготвяне на техническо обследване, технически паспорт и обследване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда, построена по индустриален способ, с адрес с. Богомилово, община Стара Загора, ул. Берое №8 във връзка с изпълнение на „Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради"
 
СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ

Дата: 17/06/2015
Час: 15:00

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 17/06/2015
Час: 15:00

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 18/06/2015
Час: 14:00
Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация

 

ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИЯТА, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ
  
 РЕШЕНИЕ
 
 
 ДОГОВОР
 
 
 
 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали