Изготвяне на технически обследвания, технически паспорти и обследвания за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради във връзка с изпълнение на НПЕЕМЖС

Размер на шрифта: A A A
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ
"Изготвяне на технически обследвания, технически паспорти и обследвания за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, построени по индустриален способ, във връзка с изпълнение на „Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради" по обособени позиции както следва: 

Обособена позиция 1
„Многофамилни жилищни сгради строени по индустриален способ с над 36 самостоятелни обекта, попадащи на територията на част от Административно бюро „Център" с граници на север: Парк „Митрополит Методий Кусев", ул."Августа Траяна", ул."Дунав", ул. „Братя Митови" и ул. „Берое"; на запад: ул. „Каменец", ул."Черно море", ул. „Княз Александър Батенберг"; на юг: ул. „Цар Калоян", ул. „Граф Игнатиев"; на изток: бул. „ Свети Патриарх Евтимий"
Обособена позиция 2
„Многофамилни жилищни сгради строени по индустриален способ с над 36 самостоятелни обекта, попадащи на територията на част от Административно бюро „Център" с граници: на север: ул. „Цар Калоян", ул. „Граф Игнатиев"; на изток: бул. „ Свети Патриарх Евтимий"; на запад: ул. „Димчо Стаев", ул. „Анастасия Тошева", ул. „Промишлена"; на юг: ул. „Промишлена" н Административно бюро „Кольо Ганчев" включващо кв. „АПК" и кв. „Кольо Ганев"
Обособена позиция 3
„Многофамилни жилищни сгради строени по индустриален способ с над 36 самостоятелни обекта, попадащи на територията на Административно бюро „Запад", Административно бюро „Железник" и Административно бюро „Лозенец", обхващащи територията на гр. Стара Загора западно от ул. „Каменец", ул. „Княз Александър Батенберг", ул. „Димчо Стаев", ул. „Анастасия Тошева", ул. „Промишлена" и кв. „Казански", кв. „Три чучура", кв. „Три чучура – север", кв. „Три чучура – юг", кв. „Лозенец" и кв. „Железник"
Обособена позиция 4
„Многофамилни жилищни сгради строени по индустриален способ с над 36 самостоятелни обекта, попадащи на територията на Административно бюро „Изток" и Административно бюро „Зора", обхващащи територията на гр. Стара Загора източно от бул. „Свети Патриарх Евтимий", кв. „Самара" – 1, кв. „Самара" – 2, кв. „Самара" -3 и кв. „Зора"" 


Решение 08/04/2015, 17:30 

Обявление 08/04/2015, 17:30  

Документация за участиe 08/04/2015, 17:30

Образци на документи 08/04/2015, 17:30

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ
Дата: 18/05/2015
Час: 15:00

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 18/05/2015
Час: 15:00

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 19/05/2015
Час: 11:00
Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация


Разяснения по процедурата 21/04/2015, 14:34

Разяснения по процедурата 05/05/2015, 14:35

Съобщение за отваряне на ценови оферти 07/07/2015, 16:09


Протоколи от заседания на комисията, назначена със заповед за разглеждане, оценка и класиране на офертите
Решение
Информация за датата и основанието на освободени и върнати гаранции за участие в обществена поръчка
ДОГОВОР- Обособена позиция 2
 
ДОГОВОР- Обособена позиция 4
 
ДОГОВОР- Обособена позиция 1
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали