Избор на оператор за експлоатация и стопанисване на Регионална система за управление на отпадъците в регион Стара Загора

Размер на шрифта: A A A

 
РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ 
  „Избор на оператор за експлоатация и стопанисване на Регионална система за управление на отпадъците в регион Стара Загора за общините Стара Загора , Казанлък, Гълъбово, Гурково, Братя Даскалови, Мъглиж, Николаево, Опан, Твърдица, Чирпан, Павел баня и Раднево, състояща се от : Регионален център за управление на отпадъците Стара Загора с Клетка № 1 на Депо за неопасни отпадъци, инсталация за предварително сепариране на отпадъци, инсталация за компостиране, общински събирателен център и три претоварни станции - ПС Казанлък, ПС Гурково и ПС Гълъбово"

 

Решение след промяна 152.36 KB 25/02/2016, 17:06

Указания за участие 575.57 KB 25/02/2016, 17:06

Разяснение по процедурата  104.37 KB 07/03/2016, 16:42

Съобщение за отваряне на ценови оферти 134.14 KB 08/07/2016, 15:26

  

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ
Дата: 23/03/2016
Час: 15:00

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 23/03/2016
Час: 15:00

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 24/03/2016
Час: 11:00
Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация

 

Протоколи от заседания на комисията, назначена със заповед за разглеждане, оценка и класиране на офертите

Протокол № 1 190.55 KB 07/06/2016, 16:02

Протокол № 2  215.8 KB 01/08/2016, 17:30

Протокол № 3 124.3 KB 01/08/2016, 17:30

Протокол № 4 01/08/2016, 17:30

 

РЕШЕНИЕ

Решение 10-00-1602  331.78 KB 01/08/2016, 17:30

 

ДОГОВОР

Договор № 2370 1.78 MB 16/12/2016, 11:45

Приложение № 2 57.13 KB 16/12/2016, 11:45

Приложение № 3 79.66 KB 16/12/2016, 11:45

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали