Избор на изпълнител за предоставяне на услуга по организация и провеждане на посещения в чужбина на групи младежи от Младежки център Стара Загора и обучителни посещения на екипа на проекта по проект BG 06-101 „ММЦ за работа с деца и младежи в риск"

Размер на шрифта: A A A
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ
Избор на изпълнител за предоставяне на услуга по организация и провеждане на посещения в чужбина на групи младежи от Младежки център Стара Загора и обучителни посещения на екипа на проекта по проект BG 06-101 „Международен младежки център за работа с деца и младежи в риск в град Стара Загора", финансиран по ФМ на ЕИП

Документация за участие

Образци на документи 

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ
Дата: 24/03/2015
Час: 15:00

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 24/03/2015
Час: 15:00

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 25/03/2015
Час: 14:00
Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация


Съобщение за отваряне на ценови оферти от 14.04.2015 14/04/2015, 16:33


Протоколи и Решение от заседания на комисията, назначена със заповед за разглеждане, оценка и класиране на офертите

Протокол № 1 27/03/2015, 15:25

Протокол № 2 30/04/2015, 15:04

Протокол № 3 30/04/2015, 15:04

Протокол № 4 30/04/2015, 15:04

Протокол № 5 30/04/2015, 15:04

Решение № 10-00-859 30/04/2015, 15:04


 Договор

Договор 18/06/2015, 11:55

Приложения 18/06/2015, 11:57

Информация за плащане по договор 25/08/2015, 15:23

 

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали