Избор на изпълнител за охрана на имуществото на стопанисваните от община Стара Загора обекти, земи, гори и паркове общинска собственост

Размер на шрифта: A A A

 
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ 
„Избор на изпълнител за охрана на имуществото на стопанисваните от община Стара Загора обекти, земи, гори и паркове общинска собственост"

Документация след решение за промяна

Решение за промяна 247.25 KB 02/12/2015, 15:31

Решение 135.08 KB 20/11/2015, 17:01

Обявление 206.88 KB 02/12/2015, 15:31

Техническа спецификация 521.5 KB 02/12/2015, 15:31

Образци на документи 1.16 MB 02/12/2015, 15:41

Методика за оценка на офертите 197.95 KB 02/12/2015, 15:41

Указания към участниците 485.89 KB 02/12/2015, 15:41

Схеми за охрана 2.08 MB 02/12/2015, 15:41

Проект на договор 213.75 KB 02/12/2015, 15:41

 

  Участниците следва да се съобразят със следният образец на ценово предложение

Ценово предложение 293.5 KB 02/12/2015, 09:58

Разяснение по процедурата 645.91 KB 14/12/2015, 10:27

 

Съобщение за отваряне на ценови оферти 54.9 KB 26/01/2016, 16:26

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ
Дата: 04/01/2016
Час: 15:00
 
СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 04/01/2016
Час: 15:00

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 05/01/2016
Час: 11:00
Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация

Решение 135.08 KB 20/11/2015, 17:01

 
 
СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ
Дата: 18/12/2015
Час: 15:00

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 18/12/2015
Час: 15:00

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 21/12/2015
Час: 11:00
Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация

 

 Протоколи от заседания на комисията, назначена със заповед за разглеждане, оценка и класиране на офертите

Протокол № 1 202.9 KB 08/01/2016, 16:11

Протокол № 2 197.29 KB 09/02/2016, 15:48

Протокол № 3 145.35 KB 09/02/2016, 15:48

Протокол № 4 180.2 KB 09/02/2016, 15:48

 

  РЕШЕНИЕ

Решение № 10-00-195 304.24 KB 09/02/2016, 15:48

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали