Избор на изпълнител за извършване на застрахователни услуги за нуждите на Община Стара Загора за сключване на застраховка "Гражданска отговорност" на 80 броя моторни превозни средства (МПС) и ремаркета, собственост на Община Стара Загора

Размер на шрифта: A A A

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ

„Избор на изпълнител за извършване на застрахователни услуги за нуждите на Община Стара Загора за сключване на застраховка "Гражданска отговорност" на 80 броя моторни превозни средства (МПС) и ремаркета, собственост на Община Стара Загора, и издаване на Сертификат „Зелена карта" на 8 броя моторни превозни средства (МПС) и ремаркета, собственост на Община Стара Загора", сключване на застраховка "Злополука" на пътниците на 39 МПС (442 места)и сключване на застраховка на моторни превозни средства, покриваща всички рискове включително и кражба (Каско) на 14 МПС"

Документация за участиe 982.3 KB 23/07/2015, 17:08
Образци на документи 277.9 KB 23/07/2015, 17:08
Приложения към техническата спецификация 391.78 KB 23/07/2015, 17:08
Проект на договор 233.1 KB 23/07/2015, 17:08
Разяснение по процедурата 234.32 KB 31/07/2015, 16:09

Съобщение за отваряне на ценови оферти 160.05 KB 24/08/2015, 17:01СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ
Дата: 20/08/2015
Час: 15:00

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 20/08/2015
Час: 15:00

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 21/08/2015
Час: 14:00

Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрацияПротоколи от заседания на комисията, назначена със заповед за разглеждане, оценка и класиране на офертите

Протокол № 1 156.09 KB 27/08/2015, 17:20
Протокол № 2 136.42 KB 27/08/2015, 17:20
Протокол № 3 173.2 KB 27/08/2015, 17:20Решение

Решение № 10-00-1887 220.36 KB 27/08/2015, 17:20Договор и приложения

Договор № 2243 421.87 KB 29/09/2015, 12:14

Приложение - ценово предложение 685.64 KB 29/09/2015, 12:14

Приложение - техническо предложение 45.45 KB 29/09/2015, 12:14

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали