Избор на изпълнител за извършване на застрахователна услуга за нуждите на Община Стара Загора за сключване на Имуществена застраховка на имоти, собственост на Община Стара Загора

Размер на шрифта: A A A

 
РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ 
  „Избор на изпълнител за извършване на застрахователна услуга за нуждите на Община Стара Загора за сключване на Имуществена застраховка на имоти, собственост на Община Стара Загора"

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ
Дата: 05/02/2016
Час: 15:00

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 05/02/2016
Час: 15:00

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 08/02/2016
Час: 11:00
Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация

 

Протоколи от заседания на комисията, назначена със заповед за разглеждане, оценка и класиране на офертите

Протокол № 1 739.68 KB 09/02/2016, 15:41

Протокол № 2 105.83 KB 17/03/2016, 15:10

Протокол № 3 126.62 KB 17/03/2016, 15:10

Протокол № 4 158.09 KB 17/03/2016, 15:10

 

РЕШЕНИЕ

Решение № 10-00-448 246.53 KB 17/03/2016, 15:10

 

ДОГОВОР

Договор № 1039 393.08 KB 25/05/2016, 14:40

Приложение 719 KB 25/05/2016, 14:45

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали