Доставка на книги и учебници за чуждоезиково обучение по проект BG 06-101 „Международен младежки център за работа с деца и младежи в риск в град Стара Загора", финансиран по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство

Размер на шрифта: A A A
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ
"Доставка на книги и учебници за чуждоезиково обучение по проект BG 06-101 „Международен младежки център за работа с деца и младежи в риск в град Стара Загора", финансиран по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство" 

Документация за участие 

Образци на документи

Приложение

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ
Дата: 24/03/2015
Час: 15:00

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 24/03/2015
Час: 15:00

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 25/03/2015
Час: 11:00
Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация


Разяснение по процедурата 19/03/2015, 16:00  

Съобщение за отваряне на ценови оферти 19/05/2015, 14:51


Протоколи от заседания на комисията, назначена със заповед за разглеждане, оценка и класиране на офертите

Протокол № 1 08/05/2015, 17:25

Протокол № 2 29/05/2015, 17:01

Протокол № 3 29/05/2015, 17:01

Решение № 10-00-1235 29/05/2015, 17:01


Договор

Договор № 1770 30/07/2015, 11:17

Приложение № 1 30/07/2015, 11:17

Приложение № 2 30/07/2015, 11:17

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали