Доставка на хранителни продукти за нуждите на общинските заведения

Размер на шрифта: A A A

 
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ 
„Доставка на хранителни продукти за нуждите на общинските заведения"
 
По обособени позиции както следва:
Обособена позиция №1 „МЛЯКО, МАРГАРИН И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ"
Обособена позиция №2 "ПИЛЕШКО МЕСО И ПИЛЕШКИ ПРОДУКТИ"
Обособена позиция №3 „МЕСО И МЕСНИ ПРОДУКТИ"
Обособена позиция №4 „РИБА И РИБНИ ПРОДУКТИ"
Обособена позиция №5 „ВАРИВА, МАКАРОНЕНИ ИЗДЕЛИЯ И ПАКЕТИРАНИ СТОКИ"
Обособена позиция №6 „ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ"
Обособена позиция №7 „ПЛОДОВИ И ЗЕЛЕНЧУКОВИ КОНСЕРВИ"
Обособена позиция №8 „ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ"
Обособена позиция №9 „ЗАХАРНИ ИЗДЕЛИЯ"

 

Решение за промяна 143.48 KB 25/11/2015, 16:29

Разяснение по процедурата 96.14 KB 03/12/2015, 11:20

Съобщение за отваряне на ценови оферти 169.42 KB 19/02/2016, 15:36

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ
Дата: 21/12/2015
Час: 17:30

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 21/12/2015
Час: 15:00

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 22/12/2015
Час: 11:00
Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация

 

Протоколи от заседания на комисията, назначена със заповед за разглеждане, оценка и класиране на офертите

Протокол № 1 250.33 KB 18/01/2016, 14:31

Допълнение към протокол № 1 159.35 KB 29/01/2016, 15:28

Протокол № 2 249.79 KB 02/03/2016, 12:06

Протокол № 3 218.68 KB 02/03/2016, 12:06

 

РЕШЕНИЕ

 Решение № 10-00-334 451.89 KB 02/03/2016, 12:06

 

ДОГОВОРИ

Обособена позиция 1

Договор № 976 287.47 KB 25/05/2016, 11:47

Приложение 110.12 KB 25/05/2016, 11:47

 

Обособена позиция 2

Договор № 977 284.24 KB 25/05/2016, 11:47

Приложение 2.32 MB 25/05/2016, 11:47

 

Обособена позиция 3

Договор № 978 286.44 KB 25/05/2016, 11:47

Приложение 2.32 MB 25/05/2016, 11:47

 

Обособена позиция 4

Договор № 979 281.16 KB 25/05/2016, 11:47

Приложение 2.33 MB 25/05/2016, 11:47

 

Обособена позиция 5

Договор № 980 318.44 KB 25/05/2016, 11:47

Приложение 2.37 MB 25/05/2016, 11:47

 

Обособена позиция 6

Договор № 896 307.63 KB 25/05/2016, 11:47

Приложение 857.67 KB 25/05/2016, 11:47

 

Обособена позиция 7

Договор № 1040 372.53 KB 25/05/2016, 11:47

Приложение 1.38 MB 25/05/2016, 11:47

 

Обособена позиция 9

Договор № 981 294.52 KB 25/05/2016, 11:47

Приложение 2.32 MB 25/05/2016, 11:47

 

 

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали