Доставка, монтаж на стандартни пътни знаци за сигнализиране на пътищата на територията на Община Стара Загора за 2016 - 2019 г.

Размер на шрифта: A A A

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ 

 „Доставка, монтаж на стандартни пътни знаци за сигнализиране на пътищата на територията на Община Стара Загора за 2016 - 2019 г."

 

Разяснение по процедурата 81.62 KB 22/04/2016, 11:18

Разяснение по процедурата 53.93 KB 25/04/2016, 16:55

Разяснение по процедурата 203.28 KB 28/04/2016, 09:55

Съобщение за отваряне на ценови оферти 117.09 KB 19/05/2016, 16:50

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ
Дата: 04/05/2016
Час: 15:00

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 04/05/2016
Час: 15:00

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 05/05/2016
Час: 11:00
Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация

 

Протоколи от заседания на комисията, назначена със заповед за разглеждане, оценка и класиране на офертите

Протокол № 1 153.45 KB 12/07/2016, 17:03

Протокол № 2 108.1 KB 12/07/2016, 17:03

Протокол № 3 223.99 KB 12/07/2016, 17:03

Протокол № 4 151.86 KB 12/07/2016, 17:03

 

РЕШЕНИЕ

Решение № 10-00-1363 304.1 KB 12/07/2016, 17:03

 

ДОГОВОР

Договор № 1982 270.17 KB 26/09/2016, 12:10

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали