Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване за детска ясла № 2, гр. Стара Загора

Размер на шрифта: A A A

 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ
„Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване за детска ясла № 2 "Синчец", гр. Стара Загора"
 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ
Дата: 14/08/2015
Час: 15:00

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 14/08/2015
Час: 15:00

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 17/08/2015
Час: 11:00
Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация

 

Протоколи от заседания на комисията, назначена със заповед за разглеждане, оценка и класиране на офертите

Протокол № 1 194.84 KB 17/08/2015, 12:13

Протокол № 2 204.6 KB 31/08/2015, 16:55

Протокол № 3 175.03 KB 31/08/2015, 16:55

 

 РЕШЕНИЕ

Решение № 10-00-1893 295.28 KB 31/08/2015, 16:55

 

 ДОГОВОР

Договор № 2331 425.55 KB 01/10/2015, 11:39

Приложение № 1 632.85 KB 01/10/2015, 11:39

Приложение № 2 2.02 MB 01/10/2015, 11:39

Приложение № 3 52.54 KB 01/10/2015, 11:39

Приложение № 4 753.91 KB 01/10/2015, 11:40

 

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали