Доставка и монтаж на оборудване за детски ясли, Детска кухня и Заведения за социални услуги

Размер на шрифта: A A A

 
РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ 
  „Доставка и монтаж на оборудване за детски ясли, Детска кухня и Заведения за социални услуги"
 
  

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ
Дата: 12/01/2016
Час: 15:00

  

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 12/01/2016
Час: 15:00

  

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 13/01/2016
Час: 11:00
Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация

 

Протоколи от заседания на комисията, назначена със заповед за разглеждане, оценка и класиране на офертите

Протокол № 1 167.22 KB 05/02/2016, 14:23

Протокол № 2 149.94 KB 05/02/2016, 14:23

Протокол № 3 171.21 KB 05/02/2016, 14:23

 

 РЕШЕНИЕ

Решение № 10-00-191 225.95 KB 05/02/2016, 14:23

 

ДОГОВОР

Договор № 693 428.68 KB 28/03/2016, 14:28

Приложение № 1 223.94 KB 28/03/2016, 14:28

Приложение № 2 1.03 MB 28/03/2016, 14:28

Приложение № 3 62.3 KB 28/03/2016, 14:28

Приложение № 4 262.63 KB 28/03/2016, 14:28

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали