Доставка и монтаж на детски съоръжения и паркова мебел за обекти

Размер на шрифта: A A A

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ

„Доставка и монтаж на детски съоръжения и паркова мебел за обекти: Детски площадки в междублокови пространства на територията на гр. Ст. Загора"

Решение 129.29 KB 29/07/2015, 17:19
Обявление 233.45 KB 29/07/2015, 17:19
Документация за участие 1.02 MB 29/07/2015, 17:19
Образци на документи 1.44 MB 29/07/2015, 17:19
Техническа спецификация 248.64 KB 29/07/2015, 17:19
Разяснения по процедурата 64.89 KB 25/08/2015, 16:41
Разяснения по процедурата 773.87 KB 26/08/2015, 16:31


Съобщение за отваряне на ценови оферти 56.57 KB 21/10/2015, 15:50СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ
Дата: 07/09/2015
Час: 15:00

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 07/09/2015
Час: 15:00

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 08/09/2015
Час: 11:00

Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация

 


ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИЯТА, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

Протокол № 1 171.34 KB 10/09/2015, 16:23

Протокол № 2 181.1 KB 24/11/2015, 16:34

Протокол № 3 221.32 KB 24/11/2015, 16:34

 

Решение

Решение № 10-00-2497 265.75 KB 24/11/2015, 16:34

 

Договор и приложения

Договор № 2897 297.14 KB 04/01/2016, 11:38

Допълнително споразумение № 2898 218.48 KB 04/01/2016, 11:38

Приложение - ценово предложение 1.7 MB 04/01/2016, 11:38

Приложение - техническо предложение част 1 1.16 MB 04/01/2016, 11:38

Приложение - техническо предложение част 2 932.34 KB 04/01/2016, 11:38

Приложение - техническо предложение част 3 2.64 MB 04/01/2016, 11:38

Приложение - техническо предложение част 4 4.26 MB 04/01/2016, 11:38

Приложение - техническо предложение част 5 3.06 MB 04/01/2016, 11:38

Приложение - техническо предложение част 6 2.22 MB 04/01/2016, 11:38

Приложение - техническо предложение част 7 1.44 MB 04/01/2016, 11:38

Приложение - техническо предложение част 8 7.46 MB 04/01/2016, 11:38

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали