Дейности, свързани с осигуряване на информиране и публичност, съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» №BG051PO001-5.2.12-0078-C0001, по проект: „У дома, а не в дом"

Размер на шрифта: A A A
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ
"Дейности, свързани с осигуряване на информиране и публичност, съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» №BG051PO001-5.2.12-0078-C0001, по проект: „У дома, а не в дом"  

Образци на документи

Ръководство за информиране и публичност

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ
Дата: 29/12/2014
Час: 17:00

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 29/12/2014
Час: 17:00

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 05/01/2015
Час: 14:00
Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация


Разяснения по процедурата от 08.12.2014 г. 

Съобщение за отваряне на ценови оферти от 13.01.2015 г. 


Протоколи и Решение от заседания на комисията, назначена с заповед за разглеждане, оценка и класиране на офертите 

Информация за датата и основанието на освободени и върнати гаранции за участие в обществена поръчка

Договор

Договор № 471 от 18.03.2015 г. 19/03/2015, 15:56

Информация за плащане по договор 09/09/2015, 10:09

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали