Абонаментно поддържане на светофарни уредби на територията на град Стара Загора

Размер на шрифта: A A A

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ 

 „Абонаментно поддържане на светофарни уредби на територията на гр. Стара Загора"

Решение 132.52 KB 13/04/2016, 10:41

Обявление 203.71 KB 13/04/2016, 10:41

Документация за участие 683.23 KB 13/04/2016, 10:42

Образци на документи 62.17 KB 13/04/2016, 10:42

 

Разяснение по процедурата 154.71 KB 14/05/2016, 11:25

 Съобщение за отваряне на ценови оферти 114.21 KB 13/06/2016, 15:26

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ
Дата: 18/05/2016
Час: 15:00

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 18/05/2016
Час: 15:00

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 19/05/2016
Час: 11:00
Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация

 

Протоколи от заседания на комисията, назначена със заповед за разглеждане, оценка и класиране на офертите

Протокол № 1 157.78 KB 01/06/2016, 15:44

Протокол № 2 101.95 KB 12/07/2016, 16:55

Протокол № 3 120.06 KB 12/07/2016, 16:55

Протокол № 4 129.42 KB 12/07/2016, 16:55

 

РЕШЕНИЕ

Решение № 10-00-1364 203.67 KB 12/07/2016, 16:55

 

ДОГОВОР

Договор № 1981 316.18 KB 26/09/2016, 12:07

Горещ телефон
за сигнали