Програма за развитие на туризма на територията на Община Стара Загора за 2020 г. и Отчет за изпълнението на програма за развитие на туризма за 2019 г. - приета с Решение № 182 от 30.03.2020 г.
Програма

Програма за управление и разпореждане с имоти - общ. собственост за 2017 г. - приета с Решение № 706 от 30.01.2017 г.
Програма

Програма за управление и разпореждане с имоти - общ. собственост за 2015 г. - приета с Решение № 1636 от 29.01.2015 г.
Програма

Програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община Стара Загора 2011 - 2020 година 
Програма

Програма за намаляване на вредните емисии в атмосферния въздух (ФПЧ10) и достигане установените норми на територията на град Стара Загора

Програма

Приложение към програмата

Изпълнение през 2015 год. на мерките за подобряване на КАВ

Изпълнение през 2016 год. на мерките за подобряване на КАВ

Горещ телефон
за сигнали