Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора – етап ІІ

Размер на шрифта: A A A
Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора – етап ІІ

Обект

Стойност без ДДС и срок на изпълнение

Обект 1 - Реконструкция, благоустрояване и подобряване на физическата среда на площадното пространство около община Стара Загора – УПИ ІІ 3560, кв. 1004 по плана на град Стара Загора

 

1 001 501,15 лева

без ДДС

 

90 дни

Обект 2 - Реконструкция, благоустрояване и подобряване на физическата среда на пешеходната зона по бул. „Цар Симеон Велики“ от ул. „Хаджи Димитър Асенов“ до бул. „Патриарх Евтимий“

 

5 891 745,97 лева

без ДДС

 

270 дни

Обект 3 „Митрополит Методи Кусев“, с местонахождение кв. 1Б, УПИ ХІІградина по плана на град Стара Загора“

5 876 960,36 лева

без ДДС

270 дни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обект 1 - Реконструкция, благоустрояване и подобряване на физическата среда на площадното пространство около община Стара Загора – УПИ ІІ 3560, кв. 1004 по плана на град Стара Загора

Проектът предвижда изграждане на постоянна сцена за културни мероприятия в западната част на площада. Ще бъдат оформени места за сядане в близост до съществуващата зеленина, с което ще се оформи зона за почивка и срещи. Водни фонтани със звук и светлина, излизащи директно от земята ще разхлаждат въздуха, ще представляват атракция и желана зона за преминаване в горещите дни, както и предпочитано място за игри на децата. Фонтаните са предвидени с прикритие от декоративни метални решетки от неръждаема стомана и гранитни декоративни плочи с отвори за отводняване. Предвиждат се масивни пейки, обвързани функционално и естетически със зоната на фонтаните. По южната граница ще бъдат засадени нови високи широколистни дървета, зад които ще има чугунени решетки със вградено лед осветление. Зоната на фонтана с птицата Феникс ще бъде преустроена, като пластиката ще бъде преместена на по-висок постамент и ще представлява основен акцент в площадното пространство. Предвижда се и художествено осветление около птицата Феникс и преустройство на стълбите южно и източно от сградата на Община Стара Загора с изграждане на нова междинна площадка с вкопани кашпи за дървета. Използваният материал за настилка на централния площад и за направата на всички стъпала е естествен материал - гранит, с голяма здравина, ниска водопропускливост, изключителна устойчивост към механични въздействия, лесен за поддръжка и естетически, отговарящ на цялостната концепция за модерна, но непреходна визия.

Реновирана площ – 3250.00 кв.м. площадно пространство и 120.00 м от дължината на бул. „Митрополит Методий Кусев“

 

Обект 2: "Благоустрояване и подобряване на физическата среда на пешеходна зона по бул. „Цар Симеон Велики“ – от ул. „Хаджи Димитър Асенов“ до бул. „Патриарх Евтимий“:

Проектът предвижда създаване на ясна и хармонична визия. Постигане на обвързаност между отделните пространства, попадащи в обхвата на пешеходната зона, формиращи облика на централната градска част на града. Използвана е единна настилка, която обобщава и подчертава визията на пешеходната зона. За да изпълнява максимално своята функция, за да бъде удобна и хармонична е необходимо настилката да бъде изпълнена на едно ниво и от един материал – естествен гранит, с голяма здравина и трайност, под формата на павета и каменни плочи.

Подобряване на пространствата и зоните около, жилищните и обслужващите сгради, с оглед по-лесното и достъпно функциониране. Преорганизиране на търговските обекти в случаите, в които разполагането им възпрепятства свободния достъп  до останалите зони. Осигуряване на достъп за хора в неравностойно положение и майки с колички.

Ще бъдат поставени автоматични боларди, вградени в настилката и антипаркинг елементи в направление север-юг при пресичането на пешеходната зона с бул. Руски и ул. Цар Иван Шишман.

  • Сектор 1 – от ул. „Хаджи Димитър Асенов“ до бул. “Митрополит Методий Кусев“ – началото на пешеходната зона ще бъде поставено от рекреационна зона в нейната ос.
  • Пространството пред хотел „Верея“ (зоната по бул. бул. “Митрополит Методий Кусев“ на юг от главната улица) – поставяне на нови столчета на мястото на съществуващите, обособяване на ивици за свободно преминаване с ширина от минимум 5 м, позициониране на заетите площи от заведенията изцяло по периферията на улицата, ясно дефиниране на границите и организиране на заетите търговско-развлекателни площи, ремонт на настилката;
  • Сектор 2 – участъкът от бул. “Митрополит Методий Кусев“ до бул. „Руски“ се разделя на централна ос, рекреационни пояси и периферна ивица. В рекреационните пояси се оформя преходна зона между улицата и парка, от северната част се поставят пейки, подходящо осветление и се облагородяват зелените зони около дърветата. Върху кашпите на дърветата, намиращи се от южната страна на пешеходната зона се оформят места за почивка;
  • Сектор 3 – в участъкът от бул. „Руски“ до ул. „Цар Иван Шишман“ ще бъдат оформени зони за почивка и срещи. Пред „Музея на религиите“ ще бъдат засадени дървета и поставени пейки за оформяне на зоната. Развива се зоната пред сградата на Областна управа, като се организират места за събиране на по-големи групи при организиране на концерти и масови изяви;
  • Сектор 4 – от ул. „Цар Иван Шишман“ до ул. „Парчевич“ на нивото на улицата ще бъде оформено ново площадно-рекреационно пространство. Площадът ще бъде изпълнен с квадратни зелени острови, между които ще бъдат разположени пейки, а като акцент ще бъде оформено ново водно огледало на дъното на което ще бъдат монтирани релефни гранитни плочи;
  • Сектор 5 – от ул. „Парчевич“ до ул. „Кольо Ганчев“ - подобно на сектор 2 ще бъде обособена рекреационна зона;
  • Сектор 6 – от ул. „Кольо Ганчев“ до бул. „Патриарх Евтимий“ е предвидено пространство за детски игри и мероприятия, което да е открито и достъпно. Ще бъде развит площад, обрамчен от стълби-пейки и дървета. Целта е той да се превърне в културно-комуникационна зона, необходима за младежите в града. В най-източната част на сектора се развива озеленена рекреационна зона, която да играе ролята на естествен буфер и завършек на пешеходното пространство. Пешеходният поток се насочва към тротоарите, които отвеждат към съответните кръстовища, улици и спирки. Повдигнати зелени форми, разположени в система, ще оформят полуотворени кътове за отдих към парка и свободното пешеходно пространство от север. Осветени пейки ще бъдат разположени между зелените острови. Предвижда се поставяне на антипаркинг елементи към бул. „Св. Патриарх Евтимий“ и  автоматични боларди за пожарни коли и линейки. В зоната на улица „Кольо Ганчев“ пред СУ „Васил Левски“ се поставят антипаркинг елементи, които ясно да ограничат навлизането на автомобили.

 

Площ: 29100,00 кв.м.

Дължина по бул. „Цар Симеон Велики“ – 807,00 метра

Дължина по бул. “Митрополит Методий Кусев“ – 120,00 метра

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали