Проект Превръщане на културно-исторически паметници от Античния период на Стара Загора в туристическа атракция

Размер на шрифта: A A A
Проект Превръщане на културно-исторически паметници от Античния период на Стара Загора в туристическа атракция
Оперативна програма „Регионално развитие" (2007-2013)

 

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.3-03/2010 "Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции"

 

Име на проекта: „Превръщане на културно-исторически паметници от Античния период на Стара Загора в туристическа атракция"

 

Общ размер на проекта: 4 387 493.88 лева
Общ размер на безвъзмездната финансова помощ: 4 176 894,17 лева
Допълнителен собствен принос: 210 599,71 лева

 

Продължителност на проекта: 24 месеца - 23.11.2011 – 23.11.2013 г.

 

Община Стара Загора стартира проект, с който ще превърне разкрития античен град от римско време в туристическа атракция.

 

Община Стара Загора започва реализацията на проект «Превръщане на културно-исторически паметници от Античния период на Стара Загора в туристическа атракция». Проектът е на стойност 4 387 493,88 лв. и се финансира от Оперативна програма „Регионално развитие" (2007-2013) по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.3-03/2010 "Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции".

 

„Бъдещето и настоящето ще се срещнат на Decumanus Maximus и ще отворят лицето на града – за радост на старозагорци и гостите на града", заяви кметът на Община Стара Загора Живко Тодоров. На анонсиращата пресконференция присъстваха още инж. Янчо Калоянов – зам.-кмет и ръководител на проекта, заместник-кметът по хуманитарните дейности Иванка Сотирова, Калин Русев – представител на консорциума „Античанта Августа Траяна" – изпълнител на строително-монтажните дейности, арх. Бисер Хантов – създател на проекта и изпълнител на авторския надзор, Димитър Янков – ръководител на археологическите разкопки и негови колеги от Регионалния исторически музей.

 

В рамките на проекта ще бъдат извършени следните дейности:

 

    Консервация и експониране на западна порта с протейхизма и прилежаща крепостна стена в археологическа среда:
Ще бъдат съхранени в максимална степен всички оригинални структури от Западната порта с прилежащите й стени и протейхизмата (допълнителна външна крепостна стена), като ще бъдат очертани и пригодени за туристически посещения всички елементи на отбранителното съоръжение - портата, крепостните стени, улиците, както и хронологията на етапите на изграждане на крепостната система в античността. Ще бъде създаден подход от запад към археологическия комплекс, по който ще бъде осигурен достъп на туристи до монументалната антична руина и ще започва туристически маршрут, логично започващ от влизането през портата на античния град.

 

   Форумен комплекс – аудиториум, площад и терми:
Ще бъде оформена цялостна среда на античния площад, включително прикриване със „завеса" от зеленина на съвременната сграда, застъпила част от главната антична улица Decumanus maximus, пресичаща Августа Траяна от запад на изток. Проектът предвижда още облицоване на попадащата в рамките на улицата фасада с пана, върху които ще бъдат експонирани фотоси, пресъздаващи атмосферата на римския град и исторически данни, поднесени за информация на туристи и посетители.

 

   Decumanus maximus с пресичащи го антични улици „Kардо" и сгради в 4 инсули, южно от Старозагорската опера:
Ще бъде оформен единен археологически комплекс, който ще бъде допълнен с разкриване на запазените части от 4-те инсули южно от Старозагорската опера и част от главната антична улица Decumanus maximus под трасето на ул."Митрополит Методий Кусев". Мобилни временни структури ще осигуряват достъпност на комплекса откъм централния градски площад, при провеждането на спектакли, празненства и различни по форма атракции. В пространството под улицата ще бъде създадена атрактивна експозиционна зона, в която антични помещения ще бъдат остъклени като големи витрини с изнесена навън музейна среда.

 

   Мозайка от антична сграда на ул. „Ген.Столетов" 113
На стотина метра северно от централния площад, северно от сградата на Операта, туристите ще могат а разгледат откритата мозайка, както и да научат повече за нея от изложени в нишите витрини с пояснителни исторически материали.

 

   Консервация, реставрация и експониране на антични руини в източния двор на Регионалният исторически музей - Стара Загора, на антични подови мозайки и лапидарни паметници, включително античния басейн (писцина), портик с колонада, римска подова мозайка и др.

 

Ще бъде развита туристическата инфраструктура с нужните озеленявания, обособяване на алеи, места за паркиране, стълбище пред Библиотека „Захарий Княжески", за да се приобщи към комплекса и т.н. Част от проекта е и осигуряването на необходимото оборудване и софтуер за интерактивна туристическа информационна система в полза на туристите и гражданите.

 

Към момента ангажираните с предоставяне на услуги служители са преминали специализирани курсове за обучение. В рамките на проекта ще бъдат обучени допълнително 5-ма аниматори, които ще останат на работа в Регионалния исторически музей и ще обслужват Туристически информационен център. Разходите за заплати на тези служители ще бъдат заложени в общинския бюджет.
 
 
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали