Проект Подготовка на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Стара Загора

Размер на шрифта: A A A
I. Обща информация

 

II. Одобрени зони за въздействие

 

На заседание на Общински съвет Стара Загора на 27 септември 2012 година с пълно единодушие бяха одобрени предложените от работната група по проекта три зони за въздействие, съставна част от разработването на "Интегриран план за градско възстановяване и развитие".
Предстои разглеждането и одобрението на зоните за въздействие от Управляващия орган на Оперативна програма "Регионално развитие".

 

1. Зона на публични функции с висока обществена значимост - Карта
Зона на публични функции с висока обществена значимост обхваща територия, ограничена: от юг бул."Славянски" включително, от изток бул. „Св.Патриарх Евтимий" включително, от запад ул."Св.Отец Паисий" включително и от север ул. „Августа Траяна" , както и парк Аязмото заедно със спортен комплекс „Берое" и Станционната градина.

 

2. Зона с потенциал за икономическо развитие - Карта
Зона с потенциал за икономическо развитие обхваща територия, ограничена от съществуващите регулационни граници към 27.09.2012 г. на западна и източна индустриална зона, разположени на юг от ж.п. района, кв. АПК и на юг до съществуващата регулационната граница на града към 27.09.2012 г., без кв. „Кольо Ганчев".

 

3. Зона с преобладаващ социален характер - Карта
Зона с преобладаващ социален характер обхваща територия, ограничена: от изток от ул. „Димчо Стаев" включително, ул."Д-р Т.Стоянович" включително, от север ул."Ген.Столетов" включително, ул."Армейска" включително, бул. „Кап. Петко войвода" включително и по съществуващата регулационна граница на кв."3-чучура – север" към 27.09.2012 г., застроената част на кв. „Железник", от юг по бул. „Славянски" включително и по съществуващата регулационна граница на кв."Казански" към 27.09.2012 г., кв. „3.чучура-юг" и бул. „Европа" включително, от запад по съществуващата регулационна граница на кв. „Железник" към 27.09.2012 г. и района на Студентски град. Зоната включва следните квартали: кв. „3-чучура – север" кв. „3-чучура",, кв. „3-чучура – юг", кв."Казански", застроената част на кв. „Железник" и Студентски град, включително бул."Европа"

 

 

IV. Покана за обществено обсъждане

 

V. Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Стара Загора - одобрен с Решение № 1048 от 16.12.2013 г. на Общински съвет Стара Загора.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали