Проект Община Стара Загора - за по-добро административно обслужване чрез Електронно правителство

Размер на шрифта: A A A

 

Препис-извлечение от протокол № 22 от заседание на Общински съвет-Стара Загора, проведено на 29 януари 2009 г.

 

Формуляр за кандидатстване за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПАК, съфинансирана от ЕСФ

 

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПАК № АО9-31-45С от 12.06.2009 г.

 

Анекс към договор № АО9-31-45С от 12.06.2009 г.

 

Сертификат № 01-003 от 26.01.2010 г. за съответствие с изискванията за оперативна съвместимост и информационна сигурност на задание за разработване или придобиване на административна информационна система

 

Писмо № 06-02-193 от 08.11.2010 г. от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 

Грамота за ИТ проект на 2010 година в категория "Обществени организации"
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали