Проект Електронна платформа за обмен на най-добри практики и развитие на регионален туризъм

Размер на шрифта: A A A
Презентация "Проучване на добритуристически практики и туристически иновации от ЕС в интернет пространството"

 

Презентация на проекта "Електронна платформа за обмен на най-добри практики и развитие на регионален туризъм"

 

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОРРР № BG161PO001/4.2-01/2008/022
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали