NextAgri - Иновативни подходи за образователни експерименти и предприемачество в крайградски земеделски територии

Размер на шрифта: A A A
NextAgri - Иновативни подходи за образователни експерименти и предприемачество в крайградски земеделски територии

 

 

NextAgri (Иновативни подходи за образователни експерименти и предприемачество в крайградски земеделски територии) е УРБАКТ Мрежа съставена от 4 Европейски града: Милано (Водещ партньор), Алмере (Нидерландия), Вила Нова ди Гая (Португалия), Стара Загора (България).

Проектът е пилотна мрежа от Трансферния Механизъм на УРБАКТ, който надгражда опита на Милано и проекта им Open Agri. Градът е решил да създаде градска коалиция с редица партньори, за да очертае позицията си в индустрията на крайградското земеделие, да установи стабилен растеж и да създаде нови работни места и умения. Проектът е основно експеримент за градски политики, който следва подхода на прилагане на място, съсредоточен върху нови умения за нови работни места в крайградското земеделие. Зоната на проекта може да бъде определена като „градски покрайнини“, представляваща преходната зона между същинската част на града и околните земеделски земи. Предизвикателството е било да се установи иновативна градска услуга с цел да се създадат нови работни места, умения, стартиращи предприятия и иновации в земеделието и хранителния сектор, същевременно увеличавайки нивото на устойчивост и жилавост в града.

В рамките на „Хранителна политика на Милано“ и стратегията от политики наречена „Кръгово Милано“, наследството на OpenAgri се състои от иновационен хъб обслужващ по-голямата част от земеделския парк със силен фокус върху сектора на отпадните води, обобщаващ дейностите свързани с обработката и повторното използване на отпадните води от всякакъв произход (общински, индустриални или земеделски).

NextAgri е механизмът за прехвърляне на практиката в 3 Европейски града: Вила Нова ди Гая в Португалия, Стара Загора в България и Алмере в Нидерландия.

ВИЛА НОВА ДИ ГАЯ (ПОРТУГАЛИЯ); (Население: 302 295; Площ: 168,46 км2) – Градска зона на Порто (Население: 1 721 038; Площ: 2040,31 км2).

СТАРА ЗАГОРА (БЪЛГАРИЯ); (Население: 158 563; Площ: 190,46 км2) – Област Стара Загора (Население: 333 325; Площ: 5151 км2)

АЛМЕРЕ (НИДЕРЛАНДИЯ); (Население: 207 904; Площ: 248,77 км2) – Провинция Флеволанд (Население: 423 021; Площ: 2412 км2)

Процесът по предаване на знания ще се състои от пет основни стълба и ще се структурира по следните модули:

1) Ролята на отворената иновация в развитието на екосистема от предприемаческа подкрепа – ще се съсредоточава върху методи и подходи за подкрепа на развитието на нови иновативни фирми и социални предприятия с фокус върху иновация и устойчивост в крайградско земеделие и земеделския и хранителния сектор. Ще бъде споделен подхода и методите предприети за съвместен дизайн на отворена покана за иновативни идеи в крайградското земеделие (от земеделска и хранителна технология до агроекология и социална иновация).

2) Образование & Обучение („Хранителният иноватор“) – фокусът ще бъде върху това как да се създаде благоприятна среда за обучение, за да се създадат нови компетенции за иновативни решения в крайградското земеделие и хранителния сектор. Модулът се фокусира върху методи и инструменти използвани в съвместното проектиране на програма за менторство / ускорение, напр. интегриране на икономически/финансови инструменти (бизнес модели/бизнес схеми) и териториални (и експериментални) знания. Най-добрите практики ще се представят чрез практически работилници като формата „Oficina” (ексклузивна хранителна лаборатория, която съчетава кулинарни инструменти с 3D принтери, лазери, сензори, Arduino и т.н. с подкрепата на Института за Храни от Бъдещето) и „Отворени Баджове“ (свързан, дигитален начин за представяне на професионални умения).

3) Преосмисляне на начините за използване на земята в крайградски зони (Иновативен „Главен план“) – Градовете могат да имат ключова роля при улеснението на достъпа до земеделска земя за иноватори и при подкрепата на предприемачество, което използва като подход мултифункционалността. Модулът ще се фокусира върху така наречения „Главен план 18х30“ като инструмент за повторно проектиране на зона от 30 хектара земеделска земя притежавана от Общината според 18 проекта избрани чрез отворена покана.

4) Устойчиво и интегрирано градско развитие – В проекта OpenAgri е започнат процес на възстановяване на крайградската зона на Милано чрез развитието на иновативен хранителен хъб. Агро-екологичният и пространствен дизайн разработен от 30 хектарния Главен план е създал ново място в града. Това означава проектиране на споделен достъп до системи и услуги, планиране на функционални инфраструктури и активиране на мрежи между хората, местата и продуктите, разработване на нови бизнес възможности, които включват честни и публични интереси/цели.

5) Дълготрайна устойчивост – Започвайки от урока научен от проекта OpenAgri, фокусът ще бъде върху бизнес модел за управление и главните предизвикателства свързани с устойчивостта (включване на проекта в по-широка стратегия от политики; ангажиране и съвместно инвестиране от администрацията; възможността да се изгради ново стратегическо партньорство по време на жизнения цикъл на проекта).

Петте модула представляват кулминацията от три години изследователска дейност от една от първите вълни на проекти по Градски Иновативна Действия. Проектът е постигнал обещаното, но въпреки това има все още работа за вършене след края на финансирането от Градски Иновативни Действия.

В заключение, въздействието на NextAgri е съизмеримо с намерението на Урбакт да популяризира и да привлече внимание върху Хранителните Мрежи на Урбакт като: „Диета за Зелена Планета“, „Agri-Urban”, „Устойчива храна в градските общности“, „БиоСтолова“, “RURBAN”, “Мрежа от пчелни пътеки” и „Хранителни коридори“.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали