Проект на Наредба за организацията и дейността на клубовете на пенсионера на територията на Община Стара Загора

Размер на шрифта: A A A

Проект на Наредба 23/08/2019, 16:42

Мотиви към проекта

Към настоящия момент на територията на Община Стара  Загора функционират 52 клуба на пенсионера, от които 9 клуба в град Стара Загора и 42 клуба в селата на територията на общината. Всеки клуб е приел свой правилник за организацията, управлението и дейността на клуба, което води до различия в начина на управление, ползване на клубните бази и провежданите дейности в тях.

Във връзка с гореизложеното е необходимо изработването на Наредба за организацията и дейността на клубовете на пенсионера на територията на Община Стара Загора

Основната цел на Наредбата е ефективно, целесъобразно и законосъобразно използване на клубните бази с ясна регламентация, на функциите и задълженията на органите на управление и членовете на клубовете.

Приемането на Наредбата ще допринесе за подобряване поддържането на клубната база, социалните контакти, социалната интеграция и жизнения стандарт на пенсионерите, чрез осъществявяне на дейности със социален, здравен и културен характер.

За прилагане на Нареддбата не е необходимо разходване на допълнителни бюджетни средства, както и ангажиране на допълнителен човешки ресурс.

Предложената Наредба за организацията и дейността на клубовете на пенсионера на територията на Община Стара Загора е в съответствие с правото на Европейският съюз и действащото българско законодателство.

 Проектът на Наредбата е изготвен съгласно вътрешните и законовите правила за изготвяне на нормативни актове и е публикуван на интернет страницата за обсъждане и предложения.

 

Предложения по проекта могат да се изпращат на следната електронна поща: [email protected]

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали