Проект на Наредба за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи - 06/2015

Размер на шрифта: A A A

 
Проект на Наредба
Наредба за допълнение и изменение на Наредба за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора:

§ 1. Допълва чл. 34 като същия добива следната редакция „Забранено е ползването без заплащане на места за платено паркиране на превозни средства, с изключение на електромобилите използващи двигател с изцяло електрическо захранване".

§ 2. Създава нов Нов Чл. 47 в. (1). На улици и площади общинска собственост, с въведен режим на платено паркиране в границите на „Зелена зона" се въвежда режим на безплатно паркиране на електромобили използващи двигател с изцяло електрическо захранване.
(2) Правото на електромобилите използващи двигател с изцяло електрическо захранване да паркират в режим на безплатно паркиране се установява с надлежно издадена едногодишно карта от Община Стара Загора, поставена на видно място на таблото в долния десен ъгъл на предното стъкло на електромобила по начин, незатрудняващ осъществяването на контрол.
(3) Редът и условията за издаване на карта са както следва:
1. Лицата, желаещи да ползват услугата по чл. Чл. 47 в, подават заявление по образец до Кмета на Община Стара Загора, като към него прилагат следните документи: документи, удостоверяващи правното основание за ползване на автомобила, копие от свидетелство за регистрация на МПС и документ удостоверяващ платена застраховка "Гражданска отговорност".
2. При подаване на заявлението лицата представят за справка лична карта и регистрационния талон на електромобила.
3. Картата за безплатно паркиране на елекромобили, използващи двигател с изцяло електрическо захранване се издава в срок до 10 работни дни, след подаване на посочените в чл. 47 в, ал. 3 документи в Община Стара Загора.

Мотиви към проекта
Във връзка със стимулиране навлизането на екологични превозни средства, включително на електрическата мобилност, Община Стара Загора е необходимо да въведе безплатно паркиране за електромобили използващи двигател с изцяло електрическо захранване в „Зелена зона". Вземайки под внимание европейската практика, включително и тази на местните власти в по-големите европейски градове, това е една от най-често срещаните мерки за мотивиране на потребителите да правят своя избор в полза на екологични превозни средсва, а от там и да се ускори навлизането на електрическите превозни средства.

Предложения по проекта могат да се изпращат на електронна поща [email protected] в срок до 19.06.2015 година.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали