Проект на Наредба за изменение на Наредбата за наградите и отличията на Община Стара Загора - 12/2019

Размер на шрифта: A A A

Проект на Наредба  23/12/2019 , 14:00

 

Мотиви към проекта

1. Причини, които налагат промените:

С Наредбата за наградите и отличията на Община Стара Загора /приета от Общински съвет с Решение № 1001 от 28.11.2013 г., изм. с Решение № 1803 от 27.09.2018 г./ е уреден статутът на отличието „Почетен гражданин на Община Стара Загора“. С годините е наложена традиция на празника на Община Стара Загора, 5 октомври, кметът на общината, а в негово отсъствие председателят на общинския съвет, тържествено да връчва на удостоените с отличието „Почетен гражданин на Стара Загора“ лица огърлица и значка, грамота, парична премия. Приетият с наредбата текст, който нормативно регламентира предметното съдържание на отличието „Почетен гражданин на Стара Загора“ не съответства на наложената през годините традиция. Възприета е дългогодишна практика на удостоените с отличието „Почетен гражданин на Стара Загора“ да се връчва огърлица, а не ключ на града, както е настоящата разпоредба на наредбата.

 

 2. Цели, които се поставят:

Целта на предложения проект на Наредба за изменение на Наредбата за наградите и отличията на Община Стара Загора /приета от Общински съвет с Решение № 1001 от 28.11.2013 г., изм. с Решение № 1803 от 27.09.2018 г./ е да се съобрази правната уредба на статута на отличието „Почетен гражданин на Стара Загора“ с наложените във времето традиции относно предметното съдържание на отличието.

 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

За прилагането на предложените промени в проекта на Наредба за изменение на Наредбата за наградите и отличията на Община Стара Загора не се изисква допълнителен финансов ресурс.

 

4. Очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива:

Очакваните резултати след приемането на проекта на Наредба за изменение на Наредбата за наградите и отличията на Община Стара Загора е да се регламентира статута на отличието „Почетен гражданин на Стара Загора“ в съответствие с възприетите в общината традиции и обичаи.

 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Настоящия проект на Наредба за изменение на Наредбата за наградите и отличията на Община Стара Загора не противоречи на норми на правото на Европейския съюз.

 

На основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление ще се приемат предложения, мнения и становища по проекта за изменение и допълнение на наредбата, които могат да се изпращат на следната електронна поща:  [email protected] 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали