Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за рекламната и информационна дейност на територията на Община Стара Загора /приета от Общински съвет с решение № 375 от 30.06.2016 г., в сила от 01.08.2016 г., изм. с решение № 16 от 07.03.2017 г.

Размер на шрифта: A A A

 

Проект на Наредбата

МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТА

 

В Държавен вестник брой 86 от 18.10.2018 г. е обнародван Закона за физическото възпитание и спорта. Същият влиза в сила от 18.01.2019 г. и отменя действащия Закон за физическото възпитание и спорта. Съгласно новият закон общините подпомагат приоритетно дейностите в областта на спорт за всички.

 С внесените изменения в Наредбата за рекламната и информационна дейност на територията на Община Стара Загора /приета от Общински съвет с решение № 375 от 30.06.2016 г., в сила от 01.08.2016 г., изм. с решение № 16 от 07.03.2017 г. по адм. дело № 416/2016 г. на Административен съд – Стара Загора/ се предоставя възможност, с цел финансово подпомагане дейността на местни спортните клубове - със седалище и мястото за развиване на спортната им дейност на територията на Община Стара Загора, осъществяващи дейност в обществена полза; вписани в публичните регистри по чл. 9, ал. 1, т. 1 от ЗФВС, водени от министъра на младежта и спорта; изрядни платци към Община Стара Загора; да разполагат върху общински терени, сгради или съоръжения рекламно-информационни елементи /РИЕ/, ако същите са свързани с дейността им или с дейността на техните спонсори, безвъзмездно. Изменението на наредбата е подчинено изцяло на общинската политика и стратегия за развитието и популяризирането на спорта и физическото възпитание на територията на общината. Рекламата е най - добро средство за развитие и популяризиране на спорта и физическото възпитание.

 Проектът на наредбата е разработен в съответствие с правото на Европейския съюз и няма норми от предложените, които да му противоречат.

            Предложения по проекта могат да се изпращат на следната електронна поща: [email protected]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали