Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за управление на отпадъците и опазване на чистотата на територията на Община Стара Загора - 11/2016

Размер на шрифта: A A A

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за управление на отпадъците и опазване на чистотата на територията на Община Стара Загора.

Приложение № 169 KB16/11/2016, 16:03

Мотиви към проекта

Относно: изменение и допълнение на Наредбата за управление на отпадъците и опазване на чистотата на територията на Община Стара Загора, приета с Решение №1897 от 25.06.2015г. от Общински съвет- Стара Загора

В изпълнение на изискванията на чл.24, ал.1 от Закона за управление на отпадъците и § 1 от Допълнително споразумение № 1 към Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR№ DIR-5112122-C007 за изпълнение на проект № DIR-5112122-9-77 „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Стара Загора“ през 2014 год. е създадено „Регионалното сдружение за управление на отпадъците – Стара Загора“ , на което е член и Община Стара Загора.

Съгласно разпоредбите на чл. 26 от Закона за управление на отпадъците Общото събрание на „Регионалното сдружение за управление на отпадъците – Стара Загора“ взима решения за условията, реда и цената за предаване на отпадъци, собственост на фирми и организации, извършващи дейност на територията на всички общини, членове на Сдружението, което налага необходимостта от промяна на Наредбата за управление на отпадъците и опазване на чистотата на територията на Община Стара Загора, приета с Решение №1897 от 25.06.2015г. от Общински съвет- Стара Загора

Новата уредба, не се нуждае от финансови и други средства, за постигане на целите Ни.

Всички предложения, съответстват с правото на Европейския съюз и няма норми от предложените, които да противоречат.

Предложения по проекта могат да се изпращат на следната електронна поща: [email protected]

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали