Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за разкопаване на техническата инфраструктура на територията на Община Стара Загора - 02/2020

Размер на шрифта: A A A

Проект на Наредба  21/02/2020 , 16:00

 

Мотиви към Проекта

Налице е необходимост от Наредба за изменение и допълнение на Наредба за разкопаване на техническата инфраструктура на територията на Община Стара Загора, поради постановено Решение № 13764 от 14.11.2017г. по адм. дело № 9596/2017г. по описа на Върховен административен съд, с което е оставено в сила Решение № 193 от 04.07.2017г. по адм. дело № 157/2016г. по описа на Административен съд – гр. Ст.Загора, с което са обявени за нищожни текстовете на чл.2, ал.1 от Наредба за разкопаване на техническата инфраструктура на територията на Община Стара Загора, в частта: „ и разрешение за разкопаване, издадено от общинска администрация“, както са обявени за нищожни и ал.2, ал.3 и ал.4 на чл.2 от Наредбата.

С оглед на горното е налице необходимост от промяна и прецизиране на текстовете, свързани с разрешителния режим за разкопаване при ново строителство, ремонти и присъиденявания.

С изменението на горепосочените текстове, ще се достигне до по-ефективно и законносъобразно регулиране на специфичните обществения отношения, свързани с обществения ред при разкопаване на техническата инфраструктура, което от своя страна ще доведе до избягване неудобства за гражданите свързани с личен и обществен транспорт, а в нередки случаи и за предотвратяване на възможни пътно-транспортни произшествия.

Изменението на Наредбата ще доведе до улесняване на предлаганите административни услуги и избягване на противоречия при правоприлагането им, както и внасяне на яснота у гражданите.

Новата уредба, не се нуждае от финансови и други средства, за постигане на целите.

Всички предложения, съответстват с правото на Европейския съюз и няма норми от предложените,  които да му противоречат.

Предложения по проекта могат да се изпращат на следната електронна поща: [email protected]

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали