Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора - 03/2017

Размер на шрифта: A A A

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора.

Проект на Наредба57.41 KB21/03/2017, 16:51

След приключване на реконструкцията и започване функционирането на плувния басейн е установен интерес към самостоятелно ползване на новоизградения детски басейн, отделно от големият басейн. За ползване на детският басейн не са предвидени цени на услуги в приетата през месец декември 2016г. Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора, поради което се предлага приемане на цените на услуги посочени по – горе.

През 2017г. приключва проект BG06-101” Международен Младежки Център за работа с деца и младежи в риск в Стара Загора“, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Финансовия механизъм на ЕИП. В рамките на проекта беше предвидено цялостно преустройство на сградата на бившето кино „Желю Диманов“, обзавеждане и оборудване с цел превръщането му в център за неформално обучение и работа с младежи, както и провеждането на междунардни конференции, посещения и прояви с участието на чуждестранни младежи.

Предвид на това Младежкия център разполага понастоящем с 36 легла за настаняване в 10 стаи със самостоятелен санитарен възел /8 четворни и 2 двойни стаи с легла на един етаж, гардероби и нощни лампи/, конферентна зала за 50 човека с преводачески кабини за превод от и на 2 езика едновременно. Центрът има и трапезария с кухненски блок, подходяща за кафе-паузи и предлагане на кетъринг на участници в събития за 40 човека. В Центъра има и мултифункционална зала, която се ползва за танци, заседания и други прояви, както и компютърна зала и зала за арт занимания. При провеждане на конференция или друго събитие Младежки център предлага добри условия за провеждане на пленарно зеседание в конферентната зала и разделяне за работа по групи в останалите помещения, предназначени за работа с младежи. В младежкия център има стая на настаняване за прием на младежи с физически увреждания, рампа за качване до втория етаж, както и тоалетни за младежи с увреждания на първи и втори етаж. Гостите на Младежки център имат и безплатен достъп до WI-FI.

От откриването му в края на 2015г. доега Младежки център Стара Загора е посрещнал многократно младежки групи от Великобритания, Франция, Германия, Швеция, Люксембург и други страни. Добрите условия за приемане на гости позволи на Младежкия център да развие добро международно сътрудничество и обмен с младежи от страни от ЕС и да приема гостуващи младежки групи на разменни начала.

Налице са всички предпоставки Младежкия център да се използва като хотел или база за настаняване на гости, и провеждане на обучения, семинари, конференции, работни срещи и други прояви за групи до 40-50 човека. С оглед на изложеното, както и след съпоставка на цени на услуги в други младежки центрове от подобен тип (Пловдив, Добрич) се предлага приемането на нов раздел VI в Приложение № 3 към чл.53 от НОАМТЦУ, с който да се уредят цените на копирните услугите, които ще се предоставят в центъра и нов раздел XVI в Приложение № 4 към чл.53 от НОАМТЦУ „XVI. Зали и помещения в сградата на Международен младежки център“, в който ще се уредят цените за настаняване и ползване на зали и помещемния. За промяната и прилагане на наредбата не се изискват допълнителни финансови средства и същата не противоречи на нормативани актове от по висока степен.

Проектът на наредбата е изготвен съгласно вътрешните и законовите правила за изготвяне на нормативни актове и е публикуван на интернет страницата за обсъждане и предложения. Предложения по проекта може да се правят на e-mail: [email protected]

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали