ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА НОВОРОДЕНО ИЛИ ОСИНОВЕНО ДЕТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

Размер на шрифта: A A A

Проект на Правилник

 

М О Т И В И

КЪМ ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК

 

 1. Причини, които налагат приемането:

В последните години се наблюдава отрицателен прираст в населението, също така се наблюдава раждането на деца от непълнолетни и неграмотни майки. Налага се да предприемем действия, с които да стимулираме семействата да имат деца . В много други общини вече са взели мерки с въвеждането на финансова помощ от Общината за новородено или осиновено дете. Това са десетки общини на територията на Република България – Oбщина Димитровград, Община Свиленград, Община Ботевград, Община Несебър, Община Варна и много други. Следвайки добрия пример от другите общини считаме, че с приемането на този Правилник за отпускане на еднократна помощ за новородено дете, освен, че ще стимулираме семействата да имат повече деца  ще им помогнем значително при първоначалните грижи и разходи за новородените.

 1. Цели, които се поставят:
  1. Увеличаване на раждаемостта на територията на нашата община чрез отпускане на еднократна финансова помощ от Община Стара Загора
  2. Подпомагане и подкрепа на родителите при осигуряване на първоначалните нужди на детето
  3. Стимулиране на отговорните родители избрали да създават семейство в нашата община
 2. Финансови и други средства, необходими за прилагането на Правилника:

Необходимите средства за отпусканата финансова помощ ще бъде осигурена от бюджета на Община Стара Загора. По предварителни данни по така предложения Правилник хората, които ще имат право на тази помощ ще са по-малко от хиляда на година, което прави около 420 000 лв. или около 35 000 лева на месец, което за бюджет като нашия е една незначителна сума.

 1. Очаквани резултати:
  1. Увеличаване на раждаемостта на територията на Община Стара Загора
  2. Увеличаване на младите семейства, които ще изберат Община Стара Загора за техен дом
 2. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Настоящият Правилник е подзаконов нормативен акт в съответствие с нормативните актове от по-висока степен и не е в противоречи с разпоредбите на Европейските директиви.

На основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление ще се приемат предложения, мнения и становища по проекта за изменение и допълнение на наредбата, които могат да се изпращат на следната електронна поща:  [email protected]

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали