ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА НОВОРОДЕНО ИЛИ ОСИНОВЕНО ДЕТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

Размер на шрифта: A A A

 

 

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА НОВОРОДЕНО ИЛИ ОСИНОВЕНО ДЕТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

 

МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТА

 

 1. Причини, които налагат приемането на нормативния акт:
 2.  

  Проектът на Правилник за условията и реда за предоставяне на еднократна финансова помощ за новородено или осиновено дете на територията на община Стара Загора представлява предложение за приемане на още един механизъм за провеждане на социалната политика на Община Стара Загора за насърчаване на раждаемостта и подпомагане на социално-отговорното отглеждане на деца на територията на общината ни. Предоставянето на финансова помощ на млади семейства в момент на поява на още един член на семейството е инструмент за социална подкрепа, който е от значение за осигуряването на допълнителни средства за покриване за съществени разходи на семейството за основните нужди и комфорта и на новородените и децата. Доколкото решаването на въпросите за осигуряване на финансова подкрепа на семейства с новородени или осиновени деца, с постоянен адрес на територията на общината, със средства от бюджета на общината, не е в изключителната компетентност на друг орган, в правомощията на общинския съвет е да приеме нормативна уредба на тези обществени отношения.

  2. Цели, които се поставят:

       Целите, които си поставят вносителите на проекта са: първо - да се осигури още един инструмент за провеждане на политика за преодоляване отрицателните тенденции за намаляване на естествения прираст на населението на територията на общината. Предложената нормативна уредба цели да стимулира и подпомага социално отговорното родителство и семейство, доколкото то се явява основа на интегритета на обществото ни. 

  3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

      За прилагането на Правилника за условията и реда за предоставяне на еднократна финансова помощ за новородено или осиновено дете на територията на община Стара Загора се изисква финансов ресурс, който следва да се планира и осигурява ежегодно с приемането на бюджета на общината, като при това се отчитат тенденциите относно раждаемостта на територията на общината. През 2018г. в община Стара Загора са родени 1148 деца с постоянен адрес на територията на общината, а през 2009г. броят на новородените е бил 1566 – тенденцията е повече от ясна.

   

  4. Очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива:

        Очакваните резултати след приемането на Правилника за условията и реда за предоставяне на еднократна финансова помощ за новородено или осиновено дете на територията на община Стара Загора са да се осигури още един механизъм за социална подкрепа на семейства с новородени или осиновени деца, като при това се стимулира отговорното родителство.

  5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

      Настоящия проект на Правилника за условията и реда за предоставяне на еднократна финансова помощ за новородено или осиновено дете на територията на община Стара Загора е нормативен акт с изключително местно значение и не противоречи на норми на правото на Европейския съюз.

         На основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление ще се приемат предложения, мнения и становища по проекта за изменение и допълнение на наредбата, които могат да се изпращат на следната електронна поща:  n.videva@starazagora.bg

   

   

   

   

Горещ телефон
за сигнали