Одобряване на план-сметки за дейностите по чистотата през 2020г. и определяне размер на таксата за битови отпадъци за 2020г. за град Стара Загора и за населените места извън град Стара Загора.

Размер на шрифта: A A A

Предложение от Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Относно: 1. Одобряване на план-сметки за дейностите по чистотата през 2020г.
2. Определяне размер на таксата за битови отпадъци за 2020г. за град Стара Загора и за населените места извън град Стара Загора.

proekt-predlozhenie-tbo-2020.pdf

 

Приложение 1:ПЛАН-СМЕТКА за необхдимите средства за предоставяне на  услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване през 2019 г. на територията на град Стара Загора и землището
Приложение 2:ПЛАН - СМЕТКА за необхдимите средства за предоставяне на  услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване през 2019 г. в населените места извън град Стара Загора и техните землища

plan-smetka-2020-prilojeniq-1-i-2.pdf

Горещ телефон
за сигнали