Проекти на наредби и правилници


Проект на Наредба за допълнение и изменение на наредба за обществен ред в Община Стара Загора - 04/2016

Предложение относно допълнение и изменение на Наредбата за обществения ред в Община Стара Загора107.52 KB НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОБЩЕСТВЕН РЕД В ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА /приета от Общински съвет с Решение№ 462.2 от 05.07.2001г.;изм. с Решение № 527 от 01.11.2001г.; доп. с Решение № 633 от…

Проект на Наредба за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора

Проект на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора128.71 KB

Проект на Наредба за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилищни имоти на територията на Община Стара Загора

Проект на Наредба за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилищни имоти на територията на Община Стара Загора133.22 KB

Проект на Наредба за допълнение и изменение на наредба за обществен ред в община Стара Загора - 03/2016

  НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОБЩЕСТВЕН РЕД В ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА /приета от Общински съвет с Решение№ 462.2 от 05.07.2001г.;изм. с Решение № 527 от 01.11.2001г.; доп. с Решение № 633 от 18.12.2001г.; изм. с Решения № 666.1, 666.1.2. и 666.2 от 21.02.2002г.; изм. И доп.…

Проект на Наредба за рекламно - информационните елементи и рекламна дейност на територията на община Стара Загора - 03/2016

Проект на Наредба за рекламно - информационните елементи и рекламна дейност на територията на община Стара Загора Проект на Наредба271.1 KB Мотиви към проекта: На територията на град Стара Загора действа Наредбата за рекламната и информационна дейност на територията на община Стара Загора. Тя урежда разпространяването на информация, редът за…

Проект на Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на община Стара Загора - 03/2016

Проект на Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на община Стара Загора Проект на Наредба244.79 KB Мотиви към проекта: На територията на град Стара Загора действа Наредбата за реда и условията за издаване на разрешения за поставяне на временни преместваеми съоръжения и…

Проект на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в община Стара Загора и издаване на сертификати клас В - 03/2016

Проект на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в община Стара Загора и издаване на сертификати клас В Проект на Наредба202.32 KB07/03/2016, 14:51 Мотиви към проекта: С направените промени в Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ) се цели да се насърчат производства и услуги с висока добавена стойност,…

Проект на Наредба за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи - 02/2016

Проект на наредба   Наредба за допълнение и изменение на наредба за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора /приета от Общински съвет с Решение № 1296 от 28.07.2011 г.; изм. и доп. с Решение № 82 от 26.01.2012 г., в…

Проект на Наредба за обществения ред - 02/2016

НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОБЩЕСТВЕН РЕД В ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА /приета от Общински съвет с Решение№ 462.2 от 05.07.2001г.;изм. с Решение № 527 от 01.11.2001г.; доп. с Решение № 633 от 18.12.2001г.; изм. с Решения № 666.1, 666.1.2. и 666.2 от 21.02.2002г.; изм. И доп. с…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали