Заключителна пресконференция по проект за обучение на общинските служители

Размер на шрифта: A A A


На 22.07.2015 г. (сряда) от 15:00 часа, в зала №2 на Община Стара Загора ще се проведе заключителна пресконференция по проект „Повишаване квалификацията на служителите за постигане на по-ефективна администрация".
На пресконференцията ще бъдат представени постигнатите резултати, цели и натрупан опит от успешната реализация на проекта.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали