В конкурси за рисунки и есе ученици показват своят свят без насилие

Размер на шрифта: A A A

 

Два конкурса на тема „Моят свят без насилие" обявяват от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) в Стара Загора. Началото бе дадено в парк „Пети октомври", където 30 деца, участници в програмата от различни старозагорски училища, с различен социален статус и етнос рисуваха на асфалта под надслов „Моят свят без насилие". Те изразиха в пъстри цветове своите таланти и хоризонти за мечти. Така бе обявено и началото на двата конкурса за рисунка и есе по темата.
Всеки ученик може да избере в кое от двете направления – есе или рисунка, да покаже мирният си светоглед. Изискванията за участниците, които ще пишат есе са: да e написано на български език; да е авторско; с обем от 1 до 2 печатни страници. Авторите ще бъдат разделени в две възрастови групи – от 12 до 15 години и от 16 до 18 години. Учениците могат да представят само по една разработка до 25 септември.
В три възрастови категории ще се състезават художествените творби по темата - от 8 до 11 години, от 12 до 15 години и от 16 до 18 години. Срокът отново е 25 септември. Единственото изискване е рисунката да бъде във формат 35/50 см. Всеки участник може да се включи с до три произведения, с техника по свой избор.
Адресът, на който всички кандидати могат да изпратят есе или рисунка, е град Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики"№102 ет. 1 офис 1. Срокът е 25 септември, като след него, жури ще разгледа получените творби и ще връчи награди във всяка една от възрастовите групи и категории.
Конкурсите са част от дейностите, които са включени в програма „Ваканция 2015". Тя е една от мерките, с които МКБППМН и Центърът за превантивна и психолого-консултативна дейност към Община Стара Загора повишават сигурността на децата като им предлагат безплатно, полезно и приятно организиране на свободното време чрез лятна превантивна програма. Участието в нея благоприятства формирането на отношение, изграждане на позиция по теми, отнасящи се до различни области и направления, насърчаване на лидерството, доброволчеството и творческите способности на децата. Приоритетна цел на организаторите от местната комисия е младите хора да се учат да общуват пълноценно, да бъдат спонтанни, да овладяват гнева, да са толерантни, неагресивни, честни, да влагат душа в нещата, които правят и да се чувстват удовлетворени. От 22 юни до 1 август екипът на комисията мобилизира творческа мисъл, идеи и усилия да даде шанс за всяко дете на възраст от 8 до 18 години според неговите интереси да се включи в интерактивни обучения и игри, кинолектории, демонстрации, спорт и много забавления.

 

2. 07. 2015 г.

Автор: община Стара Загора
Към всички новини
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали