Стара Загора е трета в националната класация по коректност на местната власт

Размер на шрифта: A A A


Стара Загора заема третото място в националната класация по коректност на местната власт, става ясно от първата по рода си годишна сравнителна класация на ключови институции на местната власт в България. Тя е направена от асоциация "Прозрачност без граници" с подкрепата на фондация "Америка за България". Индексът дава сравнителна оценка на антикорупционния капацитет, ролята на общинския съвет, кмета, общинската администрация, бизнеса, регионалните медии, неправителствените организации, съда и полицията в съответния град. Изследвани са всички 28 региона на страната.
Стара Загора е оценена с индекс 3,58, при 3,59 за София и Бургас, и възможен максимум от 5,00 пункта. За Стара Загора всички изследвани показатели са на еднакво високи нива, което е довело града и до третото място, съобщиха от асоциацията.
Секретарят на общината Делян Иванов, който участва в представянето на изследването на „Прозрачност без граници" в столицата, изброи някои от добрите практики, въведени от администрацията, в посока подобряване на административното обслужване на гражданите като удълженото работно време с граждани на Центъра за информация и услуги всеки четвъртък от седмицата , както и на офиса на отдел „Местни данъци и такси", на адрес бул. „Митрополит Методий Кусев" № 35.
За гражданите са въведени дни на отворените врати на администрацията, всеки вторник и четвъртък след 13,30 ч., а служителите от дирекциите и отделите на общината имат свободни приемни дни. За тях работи и горещ денонощен телефон с безплатен номер 080015737, на който през тази година са приети 8 449 сигнала. Делян Иванов съобщи и за изнесените приемни дни на районните строителни техници в административните бюра, всеки понеделник от месеца от 13.30 до 17.30 ч. и за създаденият към кмета Обществен съвет.
Като добра практика се определят въведената електронна система за прием в детски заведения, за управление на клиентите в Центъра за информация и услуги, електронните услуги за съдебни изпълнители, местни данъци и такси. Поставени са информационен киоск и дисплей на входа и в Центъра за информация и услуги. По електронен път гражданите задават въпроси, изразяват мнение, отправят предложения, сигнали, искания, заявления за приемен ден и различни видове услуги. Като плюс за града ни се оценява и наличието на обществен посредник между гражданите и представителите на институциите, отбеляза още секретарят на общината.
Община Стара Загора пусна в действие системата Smart Point. Предложения за подобряване качеството на работа на общинската администрация се правят чрез „Кутията за сигнали и предложения на гражданите" и „Книгата за предложения, сигнали, оплаквания и похвали" на обслужване в Община Стара Загора. Чрез анонимни анкетни карти се установява и отчита ежемесечно удовлетвореността на потребителите от административното обслужване в Община Стара Загора.
Доказателство за стремежа на общинската администрация към прозрачност и партньорство с гражданското общество е създаването на електронна платформа за въпроси, сигнали и предложения, в партньорство със СНЦ „Моята е-община".
Проектът "Индекс на местната система за почтеност" е тригодишна инициатива на "Прозрачност без граници" и е направен с идеята, че ефективното противодействие на корупцията в страната не може да се извърши без участието на ключови институции и социални актьори на местно ниво.

10.12.2015 г.

Автор: община Стара Загора
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали