Гражданите могат да сигнализират за конфликт на интереси и корупция в Стара Загора

Размер на шрифта: A A A

Пощенска кутия за сигнали от граждани за конфликт на интереси и корупция беше поставена от едноименната постоянна комисия към Общински съвет Стара Загора.
Така гражданите ще могат да сигнализират при по-улеснени условия, като пуснат лично запечатан плик.
Пощенската кутия е специално обозначена и се намира в клиентския център на Община Стара Загора.
Тя е надлежно запечатана и ще се отваря два пъти месечно, в присъствието на повече от половината членове на комисията.
От комисията за борба с корупцията и предотвратяване и установяване на конфликт на интереси напомнят, че сигналите не трябва да са анонимни, а конфиденциалността на подаващия е гарантирана.
Ако смятат, че имат основания, гражданите могат да подават сигнали и през деловодството на Община Стара Загора и директно в Общинския съвет.

  

14.12.2015 г.

Автор: община Стара Загора
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали