Постоянна комисия по спорт и младежки дейности

Тихомир Иванов Трифонов Председател Никола Даниелов Чакалов Заместник-председател   Динко Танев Михайлов Член Явор Райчев Гънчев Член   Климент Павлов Пенчев Член Георги Йорданов Господинов Член   Мирослав Генчев Райков Член Николай Стефанов Диков Член  

Постоянна комисия за противодействие на корупцията и предотвратяване и установяване на конфликт на интереси по чл.72 от ЗПКОНПИ

Дамян Желязков Георгиев Председател Ивета Валентинова Лазарова Заместник-председател   Диян Станимиров Димитров Член Кремена Георгиева Мандаджиева Член   Христо Иванов Донев Член Иван Христов Чолаков Член  

Горещ телефон
за сигнали