Постоянна комисия по законност и обществен ред

Стефан Георгиев Председател Даниела Лекина заместник-председател   Недялко Ангелов член Димо Димитров член   Добрин Янков член Теньо Тенев член   Стефко Борисов член Ивета Лазарова член  

Постоянна комисия по общинска собственост и стопанска политика

Пламен Русев Председател Климент Пенчев заместник-председател   Владислав Кирилов Член Светлана Иванова Член   Станимир Стойчев Член Иван Дянков Член   Методи Пенчев Член Янко Янков Член   Мария Динева Член Румен Димитров Член   Тихомир Димитров Член  

Постоянна комисия по финанси и бюджет

Диян Димитров Председател Румен Ройдев Заместник-председател   Владислав Кирилов Член Снежана Танева Член   Николай Николов Член Радослав Танев Член   Иван Митров Член Светлана Иванова Член   Пламен Енев Член  

Постоянна комисия по социална политика

Илия Златев Председател Валентина Бонева Заместник-председател   Живко Желев Член Гочо Карагьозов Член   Виктор Драголов Член Теньо Тенев Член   Иван Дянков Член Тунджай Йозтюрк Член   Юсни Ибрям Член  

Постоянна комисия по териториално и селищно развитие и транспорт

Румен Димитров Председател Тихомир Димитров Заместник-председател   Димо Димитров Член Динко Михайлов Член   Станимир Стойчев Член Гочо Карагьозов Член   Нели Калнева Член Недялко Ангелов Член   Методи Пенчев Член Янко Янков Член   Кольо Колев Член  

Постоянна комисия по здравеопазване

Тунджай Йозтюрк Председател Мирослав Чобанов Заместник-председател   Дарина Гайдарова Член Анелия Асенова Член   Иван Велев Член Даниела Лекина Член   Янко Янков Член  

Постоянна комисия по проекти, международно сътрудничество и евроинтеграция

Бойчо Биволарски Председател Милена Желева Заместник-председател   Диян Димитров Член Владислав Кирилов Член   Николай Диков Член Михаил Михайлов Член   Митко Маринов Член Стефко Борисов Член   Ивета Лазарова Член Николай Овчаров Член  

Горещ телефон
за сигнали