Ремонт на климатична система в Общинска спортна зала „Иван Вазов“, гр. Стара Загора

Размер на шрифта: A A A
ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП
Ремонт на климатична система в Общинска спортна зала „Иван Вазов“, гр. Стара Загора

Обява 15/11/2019, 17:05

Техническа спецификация 15/11/2019, 17:05

Проект на договор 15/11/2019, 17:05

Образци на документи 15/11/2019, 17:05

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 25/11/2019
Час: 17:30

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 25/01/2020
Час: 17:30

ДАТА И ЧАС НА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 26/11/2019
Час: 11:00


Съобщение за прекратяване събирането на оферти 27/11/2019, 17:06

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали