Разработване на Актуализирана стратегическа карта за шум в околната среда и План за действие за управление, предотвратяване и намаляване на шума в околната среда на базата на одобрената Актуализирана стратегическа шумова карта

Размер на шрифта: A A A

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП
„Разработване на Актуализирана стратегическа карта за шум в околната среда и План за действие за управление, предотвратяване и намаляване на шума в околната среда в агломерация Стара Загора на базата на одобрената Актуализирана стратегическа шумова карта"


Обява  27/09/2018 , 16:33

Техническа спецификация  27/09/2018 , 16:33

Проект на договор  27/09/2018 , 16:33

Образци на документи  27/09/2018 , 16:33

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 08/10/2018
Час: 17:30


СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 10/03/2019
Час: 17:30


ДАТА И ЧАС НА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 11/10/2018
Час: 11:00


Информация за удължаване на срока 09/10/2018, 17:15

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 15/10/2018
Час: 17:30


СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 10/03/2019
Час: 17:30


ДАТА И ЧАС НА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 16/10/2018
Час: 11:00


Утвърден протокол  19/11/2018 , 15:25

 

Договор

Договор № 2338  04/01/2019, 16:33

Приложение - ценово предложение  04/01/2019, 16:33

Приложение - техническо предложение  04/01/2019, 16:33

 

 

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали