Покана за подаване на оферта за участие в обществена поръчка "Ремонт на климатична система в Общинска спортна зала „Иван Вазов“

Размер на шрифта: A A A
ПОКАНА ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 191, АЛ. 1, Т.1 ОТ ЗОП
Ремонт на климатична система в Общинска спортна зала „Иван Вазов“, гр. Стара Загора

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОВЕДЕНА ПО РЕДА ЧЛ. 191, АЛ. 1, Т. 1 ОТ ЗОП ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали