Поддръжка на поливни системи и шадравани, включително ел. съоръженията, свързани с експлоатацията им, контролери за управление и цялостно контролиране

Размер на шрифта: A A A

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП  

„Поддръжка на поливни системи и шадравани, вкл. ел. съоръженията, свързани с експлоатацията им, контролери за управление и цялостно контролиране“

Обява 428.4 KB 20/03/2017, 16:51

Проект на договор 282.75 KB 20/03/2017, 16:51

Техническа спецификация 208.95 KB 20/03/2017, 16:51

Протокол за спиране/въвеждане 225.18 KB 20/03/2017, 16:51

Образци на документи 125.87 KB 20/03/2017, 16:51


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 28/03/2017
Час: 17:30

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 28/05/2017
Час: 17:30

ДАТА И ЧАС НА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 30/03/2017
Час: 10:00
Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация

 

Протоколи от заседанията на комисията, назначена със заповед за разглеждане, оценка и класиране на офертите

Утвърден протокол  370.09 KB 06/04/2017, 16:09

Утвърден протокол за поправка на техническа грешка 158.49 KB 12/04/2017, 16:10

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали