Отпечатване, сгъване, пликоване и разпространение до адрес на задължените лица на съобщенията за задълженията за данък върху недвижимите имоти, данък върху превозните средства и таксата за битови отпадъци, както и други задължения по ЗМДТ за 2018 г.

Размер на шрифта: A A A

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП

"Отпечатване, сгъване, пликоване и разпространение до адрес на задължените лица на съобщенията за задълженията за данък върху недвижимите имоти, данък върху превозните средства и таксата за битови отпадъци, както и други задължения по ЗМДТ за 2018 г." 


Обява 650.49 KB 03/01/2018, 15:00

Проект на договор 419.09 KB 03/01/2018, 15:00

Протокол - доставени 187.27 KB 03/01/2018, 15:00

Протокол - недоставени 185.14 KB 03/01/2018, 15:00

Протокол - предаване 187.9 KB 03/01/2018, 15:00

Образци на документи 110.15 KB 03/01/2018, 15:00

Разяснение по процедурата 156.97 KB 05/01/2018, 17:12

 

Информация за удължаване на сроковете 108.59 KB 12/01/2018, 12:27

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 18/01/2018
Час: 17:30


СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 06/03/2018
Час: 17:30


ДАТА И ЧАС НА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 19/01/2018
Час: 11:00

 

Протоколи от заседанията на комисията, назначена със заповед за разглеждане, оценка и класиране на офертите

Протокол  215.17 KB  29/01/2018, 16:28

 

Договор

Договор № 254  336.34 KB  23/02/2018, 12:20

Приложение - ценово предложение  65.37 KB  23/02/2018, 12:20

Приложение - техническо предложение  119.9 KB  23/02/2018, 12:20

 СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 11/01/2018
Час: 17:30


СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 06/03/2018
Час: 17:30


ДАТА И ЧАС НА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 15/01/2018
Час: 11:00

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали