Отпечатване, сгъване, пликоване и разпространение до адрес на задължените лица на съобщенията за задълженията по ЗМДТ за 2020 г.

Размер на шрифта: A A A
ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП
Отпечатване, сгъване, пликоване и разпространение до адрес на задължените лица на съобщенията за задълженията за данък върху недвижимите имоти, данък върху превозните средства и таксата за битови отпадъци, както и други задължения по ЗМДТ за 2020 г.

Обява 30/12/2019, 12:25

Проект на договор 30/12/2019, 12:25

Образци на документи 30/12/2019, 12:25

Протокол - доставени 30/12/2019, 12:25

Протокол - недоставени 30/12/2019, 12:25

Протокол - предаване 30/12/2019, 12:25


Информация за удължаване на срокове  13/01/2020 , 17:05

 

НОВ СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 16/01/2020
Час: 17:30

НОВИ ДАТА И ЧАС НА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 17/01/2020
Час: 10:00

 

Утвърден протокол  04/02/2020 , 17:15


 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 10/01/2020
Час: 17:30

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 30/03/2020
Час: 17:30

ДАТА И ЧАС НА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 14/01/2020
Час: 10:00

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали