Отпечатване, сгъване, пликоване и разпространение до адрес на задължените лица на съобщенията за задълженията по ЗМДТ за 2019 г.

Размер на шрифта: A A A

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП

„Отпечатване, сгъване, пликоване и разпространение до адрес на задължените лица на съобщенията за задълженията за данък върху недвижимите имоти, данък върху превозните средства и таксата за битови отпадъци, както и други задължения по ЗМДТ за 2019 г.“


Обява  08/01/2019, 17:20

Протокол за предадени съобщения 08/01/2019, 17:20

Протокол за доставени съобщения 08/01/2019, 17:20

Протокол за недоставени съобщения 08/01/2019, 17:20

Проект на договор 08/01/2019, 17:20

Образци на документи 08/01/2019, 17:20


Информация за удължаване на срока  17/01/2019 , 11:00

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 21/01/2019
Час: 17:30

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 22/03/2019
Час: 17:30

ДАТА И ЧАС НА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 22/01/2019
Час: 10:30

 

Утвърден протокол  30/01/2019 , 14:20

Договор № 506  17/04/2019 , 15:36

Приложение - ценово предложение  17/04/2019 , 15:36

Приложение - предложение за изпълнение  17/04/2019 , 15:36


 

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 16/01/2019
Час: 17:30

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 22/03/2019
Час: 17:30

ДАТА И ЧАС НА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 18/01/2019
Час: 11:00

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали